maandag 11 december 2017

Verfris de lokale democratie, ook in Delft

Recent heb ik me als eerste Delftenaar aangesloten bij ikverfrisdelokaledemocratie.nl. Dit landelijk initiatief zet zich in om lokaal de inwoners bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid centraal te stellen. Immers, inwoners zijn de belangrijkste factor in de lokale democratie.

De afgelopen jaren heb ik als raadslid voor D66 al zo veel mogelijk in die geest gewerkt. Daarover vertel ik in mijn blogs. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat het altijd nog beter kan. Ik ben er trots op dat ik me als eerste Delftse politicus aanmeldde en nodig alle collega's uit mijn voorbeeld te volgen.

Het uiteindelijke doel van #ikverfris is een groot op lokale democratie gericht netwerk in heel Nederland, met in elke gemeente een lokale groep. Zo'n groep bestaat uit (kandidaat-)raadsleden en wethouders aan de ene kant, die door middel van ondertekening van de 10 beloftes te kennen geven zich in te zetten voor verfrissing van de lokale democratie en de inwoners meer te betrekken.

Aan de andere kant inwoners, die zich actief willen inzetten in hun gemeente en daarbij in contact willen komen met de (kandidaat-)raadsleden en wethouders die dit van harte ondersteunen.

Op deze manier ontstaat er per gemeente een gelijk gestemde groep van mensen die elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar scherp houden. Democratie doen we immers samen!

De 10 beloftes:
 1. Ik wil experimenteren met de raadsvergaderingen om burgers meer ruimte te geven
 2. Ik wil burgers meer mogelijkheden geven het budget te beïnvloeden en mee te denken
 3. Ik gebruik graag de kennis van burgers bij beleidsontwikkeling
 4. Ik geef burgers zelf de kans beleid te maken en uit te voeren.
 5. Ik geef ruimte om burgers te laten oordelen in moeilijke afwegingen
 6. Ik stel burgers in staat over belangrijke besluiten te stemmen
 7. Ik ben bereid burgers resultaten te laten controleren
 8. Ik nodig uit tot meer interactie over verantwoording
 9. Ik bevorder permanente toetsing van de kwaliteit van de participatie
 10. Ik ga werken als een gemeenteraadslid dat niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat.
Naast de onderschreven 10 beloften benoemde ik nog de volgende drie persoonlijke voornemens:
 1. Ik zet mij met training en praktische ondersteuning in om wijkverenigingen, buurtcomités en andere vrijwillige organisaties te helpen bij het actief beïnvloeden van de lokale politiek;
 2. Ik zet mij in de raad in voor nieuwe vormen van betrokkenheid van bewoners bij ontwikkeling, uitvoering en controle van gemeentebeleid, zoals via RightToChallenge;
 3. Ik ga met buurtbewoners actief op zoek naar praktische mogelijkheden om zelf meer te beslissen over inrichting van en voorzieningen in hun buurt.
Delftse inwoners kunnen een beroep op mij doen via p.stienstra@d66delft.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten