zondag 7 juni 2015

D66 wil haalbare alternatieven toekomst kinderboerderij Tanthof

bron delft.nl
In de Delftse raadsvergadering van 4 juni kwam opnieuw het onderwerp overdracht kinderboerderijen en waterspeeltuinen aan de orde. D66 pleitte nadrukkelijk voor een goede analyse van de ervaringen van het afgelopen jaar en het benoemen van haalbare alternatieven voor de toekomst. D66 ziet graag veel ruimte voor ondernemersinitiatief zodat, ook in tijden van bezuinigingen, Delftse kinderen contact met en zorgzaamheid voor dieren meekrijgen in hun jeugd


Het onderwerp was al tijdens een commissievergadering eind april op de agenda gezet. Vanuit de hoop dat begin juni, zo kort voor de beoogde overdrachtsdatum van 1 juli, er nieuwe ontwikkelingen te bespreken zouden zijn. Helaas is de situatie nu niet veel anders dan toen. De onderhandelingen rond de voorzieningen in de Delftse Hout hebben nog steeds niet tot resultaat geleid en de procedure rond de voorzieningen in Tanthof is zonder resultaat afgesloten.

Wel publiceerde het college op 27 mei een persbericht waarin onder andere om alternatieven werd gevraagd en werd gesteld dat de voorzieningen niet per 1 juli zullen sluiten als er dan nog geen partijen zijn gevonden. Verder publiceerde het college een paar dagen voor de raad zowel een raadsvoorstel als een persbericht waarin per voorziening maar 1 variant naar voren komt: een dierenweide in plaats van de kinderboerderij en burgerbeheer van de gemeentelijke waterspeeltuin in plaats van overdracht aan een private of publieke partij. Een voorstel dat een zorgvuldige toets vraagt.

Aan het begin van de vergadering concludeerde de raad dan ook dat behandeling van het laatstgenoemde  raadsvoorstel meer voorbereiding verdient. Daarom kan het beter in de commissie van 23 juni worden besproken. In dezelfde commissie verwacht de raad ook een stuk met de nadere analyse van de ervaringen in het afgelopen jaar. Die analyse moet antwoord geven op de vraag welke belemmeringen verzelfstandiging blijken te bemoeilijken en dus, waar dat kan, in de toekomst zouden moeten worden weggenomen. Ook wenst D66 een zorgvuldige opsomming en prioritering van meerdere haalbare alternatieven. Haalbaar in die zin dat ze aansluiten bij de "best practise" rond het beheer van kinderboerderijen in Nederland. Voor wat haalbaar is kan het best worden geput uit externe bronnen zoals de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen. Immers, er is intern altijd het risico van tunnelvisie.

Deze door de hele raad gesteunde insteek bracht de wethouder tot een gelijkluidende toezegging.

D66 zal in de aanloop naar de commissievergadering van 23 juni graag bijdragen aan een compleet stuk met analyse en alternatieven dat op brede steun van de raad mag rekenen. Ook hoopt de fractie dat de wethouder manieren zal vinden om in de komende zomervakantie de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof ook op maandag en dinsdag open te houden. Inzet van buurtbewoners daarbij is goed denkbaar.

Deze blog verscheen ook op de website van D66 Delft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten