dinsdag 20 december 2016

D66 Delft en wijkverenigingen: partners in de wijken

De fractie krijgt regelmatig informatie toegestuurd door Delftse wijkorganisaties. Als coördinerend portefeuillehouder "wijken" kijk ik die altijd met plezier door. Zo ook de novembereditie van het blad "Tanthof Oost West Woont Best" van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof BHTD die recent in mijn postvakje zat.

De informatie in dat soort bladen geeft een goed beeld van de wijken en de vele initiatieven, verzorgd door al dan niet in (buurt)verenigingen georganiseerde vrijwilligers. Soms bekruipt me het gevoel dat, juist als er veel verschillende initiatieven zijn, het risico bestaat van verbrokkeling van krachten. Daardoor zou juist verzwakking van de wijk kunnen ontstaan. Immers, het aantal vrijwilligers is niet onbeperkt. Juist wijkverenigingen kunnen van binnenuit een bijdrage leveren aan verbinding van de initiatieven in hun wijk. Bijvoorbeeld door het coördineren of zelfs delen van kennis, kunde en handen. Daardoor kunnen makkelijker meerdere initiatieven vanuit een gezamenlijke pool van vrijwilligers blijven bestaan.

D66 is altijd op zoek naar en zo nodig betrokken bij wijk- en stadsinitiatieven. Een paar voorbeelden. Ikzelf en twee andere leden van de fractie onderhouden nauwe contacten met personen en allerlei organisaties in Buitenhof vanwege de uitdagingen daar. Ik schuif bijna altijd aan bij de maandelijkse Stadsborrel in het Rietveld Theater en vaak ook bij de vergaderingen van Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier BVOWD. Ik heb ook contact met andere buurt- en wijkverenigingen zoals met Belangenvereniging Binnenstad Noord over de grondwaterproblematiek daar. Tenslotte onderhoudt een collega een uitgebreid netwerk aan contacten in de binnenstad als geheel.

Dergelijke contacten en ontmoetingen zijn onmisbaar om rechtstreeks informatie uit de wijken te kunnen oppikken. Ze blijken ook vaak nuttig omdat ze ons in staat stellen wijkbewoners te informeren over onze vragen en onze visie te toetsen. Tenslotte blijkt het helaas steeds vaker nodig tegenwicht te bieden tegen onvolledige of onjuiste informatie die in de wijken rondzingt.

Soms is er rechtstreeks betrokkenheid bij een actueel onderwerp dat speelt in een wijk. Zo heb ik in de raad (maar juist ook achter de schermen, samen met wijkbewoners en externe deskundigen) geknokt voor het behoud van de kinderboerderij en waterspeeltuin in Tanthof. Met succes, hoewel dat succes steeds weer zal moeten worden bevestigd door doorgaande steun van ondernemers en vrijwilligers vanuit Delft.

Over hoe de wederzijdse contacten nog kunnen worden uitgebreid gaat een volgende blog.

Bron illustratie website gemeente Delft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten