woensdag 30 september 2015

D66 Delft opgetogen over plan voor behoud kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

bron: ondernemendekinderboerderijen.nl
D66 Delft is opgetogen over het bericht van de gemeente Delft van vandaag dat er door de werkgroep "Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof" een plan voor behoud van beide voorzieningen in Tanthof is ingediend. Volgens het bericht heeft de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen bij het opstellen van het plan met de werkgroep ‘Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof’ meegedacht, goede praktijkvoorbeelden van elders aangedragen en het plan getoetst op levensvatbaarheid. Het plan voldoet ook aan de door het college en de raad vastgestelde kaders.

D66 heeft zich in de gemeenteraad van Delft meerdere keren sterk gemaakt voor behoud van deze voorzieningen, in welke vorm dan ook. De fractie betrok bij haar aanpak de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen en koppelde deze aan de grondleggers van de latere werkgroep. In de Raad van 3 juli jl. werd een door D66 en GroenLinks ingediend voorstel aangenomen. Daarmee werden door het college voorgestelde, vergaande en moeilijk terug te draaien besluiten voorkomen en bleef ruimte bestaan voor alternatieve ideeën. Daardoor bleef er een reële kans op een kinderboerderij in Tanthof tot ten minste eind 2017. Het ziet er naar uit dat het ingediende plan de toekomst voor zowel de kinderboerderij als de waterspeeltuin invult.

Het bericht van de gemeente Delft over de voorzieningen in Tanthof, gebaseerd op een formele brief van het college aan de Raad, luidt als volgt:
De werkgroep ‘Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof’ heeft een plan ingediend bij de gemeente Delft om de kinderboerderij en waterspeeltuin in Tanthof te behouden. De gemeente en de werkgroep gaan nu aan de slag om het plan verder uit te werken zodat overname op 1 november een feit kan zijn.

Henk den Boer, voorzitter van de werkgroep ‘Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof’: “Onze werkgroep bestaat uit zeer betrokken mensen, veelal woonachtig in Tanthof, die het belangrijk vinden dat de kinderboerderij en waterspeeltuin in Tanthof blijven bestaan. In ons plan gaan we er vanuit dat door inzet van onder andere vrijwilligers, donateurs en sponsoren we de combinatie van de kinderboerderij en waterspeeltuin voor Delft kunnen behouden. Daarnaast willen we een aantal zaken verbeteren en een breder activiteitenaanbod organiseren, waarbij we graag samenwerken - in de directe omgeving - met Brasserie The Family, de kindertuinen en wijkcentrum De Hofstee. We gaan er een plek van maken waar mensen kunnen recreëren, ontmoeten, beleven, spelen en leren. Kortom, een plek waar voor ieder iets te vinden is.”
De huidige werkgroep gaat binnenkort over in de stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof i.o.

Het college is verheugd dat betrokken en actieve bewoners zich hebben verenigd en een plan hebben ingediend voor de overname van de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof. Bij het opstellen van het plan heeft Stichting Ondernemende Kinderboerderijen met de werkgroep ‘Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof’ meegedacht, goede praktijkvoorbeelden van elders aangedragen en het plan getoetst op levensvatbaarheid. Het plan voldoet ook aan de door het college en de raad vastgestelde kaders. Omdat de tijd dringt en er nog beperkte middelen beschikbaar zijn, werken de werkgroep en de gemeente de komende tijd nauw samen om het plan verder uit te werken om de beoogde overname mogelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten