vrijdag 19 februari 2016

Ook bij Beheerplan Groen en Water Delft: afspraak = afspraak

Bron: Delftse Schouwgids
In de Raad van 18 februari jl. werd de brief van het college over het Beheerplan Groen en Water 2016-2019 besproken.

Een onderwerp dat extra aandacht verdient. Al was het maar vanwege verschillende klachten over slecht onderhoud van de openbare ruimte die de D66 fractie het afgelopen jaar uit de wijken kreeg.

Al tijdens de commissiebespreking signaleerde D66, op basis van die klachten èn de informatie in het Beheerplan zelf, dat de met de burgers van Delft afgesproken onderhoudsniveaus (toch al relatief laag) onder druk staan. Het aan ons verstrekte rapport van de "Beleidsschouw" van zomer 2014 bevestigt dat. Het rapport stelt dat:
  • “onderhoud op kwaliteitsniveau C, zoals in Delft op dit moment gebeurt, een stijgende hoeveelheid D-scores oplevert" (terwijl niveau B in de Binnenstad het minimum is en niveau C overal elders, PS). "Op veel onderdelen wordt de weg naar een hogere kwaliteit moeilijker (en duurder) ten gevolge van de schade die is/wordt aangericht.”
  • "aannemend dat lagere dan de afgesproken onderhoudsniveaus niet gewenst zijn, aanpassing van onderhoudswerkzaamheden aan te raden is."

Deze en andere conclusies en aanbevelingen uit de Beleidsschouw zijn glashelder. Dus verwachten wij dat de gemeente daarop al in 2014 actie heeft ondernomen. Daardoor zou het verder afglijden van de onderhoudsniveaus in de wijken moeten zijn voorkomen. Wat weer zichtbaar moet zijn bij de Beleidsschouwen van afgelopen en komende zomer. Hierop spraken wij wethouder Brandligt aan.

De wethouder antwoordde dat inderdaad, op grond van de schouwresultaten, de aanpak in de wijken was aangepast. Dus zien we komende zomer uit naar betere schouwresultaten. Zo nodig zullen we het onderwerp dan weer aan de orde stellen. Immers, afspraak = afspraak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten