vrijdag 7 november 2014

D66 bedingt ruimte voor Delftse vrijwilligersinitiatieven

Digitale Huiskamer door SeniorWeb Delft in DOK

Tijdens de vergadering van de Delftse gemeenteraad van 6 november 2014 stond ook de brief van het college inzake het opdrachtdocument Subsidieverlening Gezond en Wel 2015-2016 op de agenda.

Deze brief was eerder besproken in de commissie Sociaal Domein van 28 oktober 2014.

In het debat stonden via een motie van D66, GroenLinks, CDA en Fractie Van Koppen de Delftse vrijwilligers centraal.

Een ruime raadsmeerderheid ging akkoord met de motie "Delftse vrijwilligersinitiatieven: gezond en wel" van deze partijen. De motie draagt het college onder meer op om een vrijwilligersoverzicht naar de raad te sturen en dit overzicht te gebruiken bij het Actieplan Vrijwilligers en de beoordeling van  de aanbieding Gezond en Wel 2015 – 2016. Dat moet, volgens de indieners van de motie, ervoor zorgen dat de Delftse vrijwilligersinitiatieven die niet werken via de groep beoogd aanbieders onder aanvoering van Participe Delft, voldoende bekend zijn èn niet worden beperkt door de prestatiesubsidie aan Participe cs of de daarop gebaseerde werkpraktijk in de komende twee jaren.

Er was weliswaar een schorsing en een kleine tekstwijziging voor nodig, maar daarna kon wethouder Raimond de Prez de motie uitleggen als een aanmoediging van het beleid. Inderdaad houdt de motie een aanmoediging in van de door D66 gesteunde ontwikkelrichting. Tegelijk beoogt de motie dat de Delftse vrijwilligersinitiatieven, ook de kleinere en minder formele, voldoende bekend zijn en hun rol kunnen blijven of gaan spelen bij het gezamenlijk vormgeven van de grote  maatschappelijk opgave rondom Welzijn.

De beweging richting Welzijn Nieuwe Stijl, met bundeling van Welzijnswerk (WMO prestatievelden 1, 3, 4 en 5), jeugd/jongerenwerk, sport en de Delftse wijkaanpak vraagt inzet van alle positieve krachten van Delft, zeker ook van die van vrijwilligers. Daarom moeten ook zij, naast en met de professionele krachten, hun bijdrage kunnen leveren. Naar tevredenheid van alle betrokkenen.

tekst deels gebaseerd op een bericht van de gemeente Delft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten