donderdag 15 maart 2018

Permanente inbreng stadsbewoners onmisbaar voor democratie

De afgelopen vier jaren heb ik mede op basis van regelmatige contacten met groepen en personen in de stad in de Raad onderwerpen aangekaart en bepleit. Een paar heel verschillende voorbeelden:
In alle gevallen was de afstemming met de betrokken Delftenaren onmisbaar voor mijn werk. Eigenlijk is het op die manier mee-besturen door bewoners de basis van echte democratie. Het eens per vier jaar op basis van partijprogramma's houden van verkiezingen is maar een begin. Echte democratie krijgt pas vorm bij de uitvoering van al die plannen in de jaren tussen verkiezingen. Door bewoners en politiek samen.

Heel wat (groepen) bewoners weten op een effectieve manier raadsleden zoals ik te bereiken en daarmee de dagelijkse politiek te beïnvloeden. Vaak informeel maar ook met formele instrumenten als de burgerbrief aan de raad. Voor anderen is dat minder vanzelfsprekend. Die bewoners helpt D66 graag 1-op-1 op weg. Ook in de komende periode zal ik weer proberen nieuwe vormen van actieve "burgerparticipatie" in Delft in stelling te brengen. Naast het al bestaande (maar wat mij betreft veel vaker te gebruiken)  digitale Delftse Internet Panel en het nieuwe participatie-instrument Delfts Doen. Bijvoorbeeld burgertoppen zoals de G1000-beweging of het in Delft nog maar minimaal ingerichte uitdaagrecht (Right to Challenge). Of andere manieren die door Delftenaren worden aangedragen.

Eerdere blogs over democratie:
november 2017: Kinderinspraak in Delft
november 2017: D66 Delft organiseert spel ‘Gemeenteraadsels’
augustus 2017: D66 stelt schriftelijke vragen Open data stembureaus
februari 2017: Masterclass Lokale politiek
september 2016: Lokaal referendum : niet afschaffen maar verbeteren
april 2016: Delfts referendum: badwater met een geurtje en een waardevol kind
januari 2016: D66: Gemeente Delft beschermt privacy burgers wél
maart 2015: De verkiezingen en taal
april 2014: Ideeën welkom voor nieuw coalitieakkoord
februari 2014: D66 in gesprek met Delftse belangenverenigingen
Illustratie Delfts Doen, bron website gemeente Delft

Geen opmerkingen:

Een reactie posten