vrijdag 9 maart 2018

D66 komt op voor bewoners Poptahof en Heilige Land

Donderdag 8 maart j.l. was de laatste raadsvergadering van deze periode. Twee moties, waaraan ik belangrijke tekst-bijdragen plus voorbereidend politiek handwerk heb geleverd, werden door mij namens D66 mee ingediend. Ze werden beide bijna unaniem aangenomen.

De motie Verduurzaming sociale woningvoorraad vraagt om het sneller verduurzamen van Delftse woningen in het algemeen en die in de buurt Poptahof Noordwest in het bijzonder. In die buurt, gelegen ten noorden van het Poptapark (links op de foto), wachten de bewoners wat D66 betreft al te lang op stevige investeringen in hun huizen. Dat schrijnt extra omdat de vernieuwing van het gedeelte Poptahof direct ten zuiden van het Poptapark (rechts op de foto) wel is afgerond.

De motie Sociaal naar renovatie of sloop/nieuwbouw van huurwoningen is geïnspireerd op de huidige situatie in de buurt Heilige Land. Daar heeft corporatie Woonbron ingezet op sloop/nieuwbouw van de huizen. Volgens D66 kunnen de huidige huurders in het lopend proces een extra steuntje in de rug goed gebruiken. Daaraan draagt de motie bij. Tegelijk zorgt de motie ook voor een steviger positie van huurders in andere wijken, waar vernieuwingen, gezien de ambities van de Woonvisie, zeker aan de orde gaan komen.

Het was ook voor mij de laatste raadsvergadering van deze periode. Of ik als raadslid aanwezig kan zijn bij de eerste raad van de volgende periode is nog de vraag. Dan moet ik wel eerst herverkozen worden. Met mijn plaats 10 op de lijst van D66 is directe herverkiezing in ieder geval verzekerd bij tenminste 300 voorkeurstemmen. Dat wordt haalbaar als ook u, lezer, mij steunt.

Illustratie: Poptapark in wijk Poptahof Delft; bron www.groenblauwenetwerken.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten