zondag 20 maart 2016

Elke Delftse wijk verdient veiligheid

"Kind durft amper de straat op in geterroriseerd Buitenhof", kopt de voorpagina van de Delftse AD-editie van 19 maart. Het artikel stelt dat het geen uitzondering meer is dat kinderen door een grote groep jongeren mishandeld en opgejaagd worden. Als dit beeld klopt, vindt D66 het absoluut niet kunnen.

Veiligheid overal
Iedereen moet zich veilig kunnen bewegen door elke wijk in Delft. Als dat niet gebeurt is er actie nodig. Wij willen de komende dagen van het college een helder beeld krijgen van de werkelijke situatie.

Voor zo'n helder beeld èn om politie en justitie goed hun werk te kunnen laten doen, is het belangrijk dat alle betrokken ouders aangifte doen van alle incidenten. Daarnaast kunnen zij een extra steentje bijdragen door deze te bespreken met buren, andere ouders, op school en met de wijkteams. Op grond van alle verzamelde feiten zullen we toezien op snelle en doeltreffende actie.

Aanpak verbeteren?
Gaat het om terugkerende incidenten over langere tijd, dan lijkt er sprake te zijn van een patroon. In dat geval kan het nodig zijn dat de wijkaanpak in Delft, zoals verwoord in bijvoorbeeld het lopend programma Gezond en Wel, zich nog meer richt op veiligheid. Dat geldt ook voor de recent herbevestigde bijzondere wijkaanpak van Buitenhof. We moeten voorkomen dat de vrees van buurtbewoners bewaarheid wordt dat de wijk opnieuw afglijdt. In ieder geval maken deze gebeurtenissen het minder vanzelfsprekend dat de huidige wijkaanpak ongewijzigd kan worden doorgezet in 2017 en verder.

Deze blog is ook verschenen op de website van D66 Delft

Geen opmerkingen:

Een reactie posten