dinsdag 19 september 2017

D66: "College, neem zorgen buurtvereniging TU Noord serieus"

D66 wil dat het College van Delft de zorgen van buurtvereniging TU Noord meer serieus neemt. Dat stelde ik namens de fractie tijdens het Delfts Kwartiertje van dinsdag 19 september 2017.


Volgens de fractie blijkt uit de recente briefwisseling tussen TU Noord en de gemeente duidelijk dat TU Noord  ontevreden is over de toekomstige verkeers- en milieusituatie in de Zeeheldenbuurt volgend op de herinrichting van de Sebastiaansbrug. Ze zijn volgens hun laatste brief van 10 juni ook ontevreden over hun afstemming over dit onderwerp met de gemeente.

Als een deskundige en normaal gesproken constructieve vereniging als TU Noord, ook bij deze vergadering ruim vertegenwoordigd op de publieke tribune, zich zo opstelt is er iets aan de hand. Daarom heeft D66 al eind juni bij de wethouder aangedrongen op extra afstemming met de buurt.
Uit de brief die het college eind van deze middag verspreidde, blijkt dat aanvullend overleg inderdaad gestart is. Prima. Tegelijk geeft die vooral procesmatige brief geen inhoudelijk antwoord op de brief van 10 juni van TU Noord. Dus zien zowel TU Noord als de fractie nog steeds uit naar een wel inhoudelijke reactie.
Wethouder Harpe zegde in de vergadering toe dat er inderdaad een inhoudelijk antwoord naar TU Noord zal komen, met afschrift naar de Raad. Hij verwacht dat te kunnen schrijven na verdere technisch-inhoudelijke afstemming met TU Noord en andere buurtbewoners in de komende maand.

D66 pleitte vervolgens voor volledige openheid over de feiten, prognoses en plannen, een belangrijke voorwaarde voor echt tweezijdig overleg. Over heel wat punten blijkt nu nog onduidelijkheid te bestaan. Bijvoorbeeld over de precieze huidige en toekomstige verkeerssituatie en -druk en de daaruit voortkomende milieubelasting, het openbaar groen na herinrichting, en de precieze fysieke en juridische herinrichting, alles zowel in als rond de buurt.
De wethouder meldde dat ook hij hecht aan volledige openheid. Hij stelde verder open te staan voor alternatieven uit de buurt, overigens zonder overeenstemming daarover te garanderen.

Tenslotte vroeg D66 om een eenduidige planning van het overlegtraject, met de buurt afgestemd en breed gedeeld, die aansluit bij het formele planvormingstraject. Immers, alleen dan is tijdige inbreng van buurtbewoners gegarandeerd en kunnen zij niet meer verrast worden door gemeentelijke stappen.
De wethouder beloofde dat ook heldere planning onderwerp zal zijn van de komende nadere afstemming met de buurt.

Al met al is D66 tevreden met de reacties van wethouder Harpe. Wel houden we de vinger aan de pols om te toetsen of een en ander zich inderdaad ontwikkelt zoals beloofd.

bron illustratie /tu-noord.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten